Autor stránky

Autor stránky

Odkaz na autora web stránky v rubrike kontakt.

Harmonia, relax, pozitívne myslenie, relaxačná hudba.

jak_se_chovat_asertivne_asertivita_neni_vrozena_ale_musi_se_nauict.jpg

Jedným z predpokladov týmovej práce a úspešného jednania s partnermi je asertívne jednanie.


Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby vo vzťahu s inými ľuďmi.

Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek nejedná na úkor iných (agresívne) a ani príliš neustupuje (pasivita).

Cieľom asertívneho jednania je zaistiť vzájomnú otvorenú komunikáciu, v ktorej sa veci nazývajú bez okolkov pravými menami.

Asertivita je definovaná ako sociálne, interaktívne jednanie, ktorého cieľom je zdravé, primerané sebapresadenie.

Asertívne jednanie pritom rešpektuje práva druhých ľudí. Sloboda jednania jedinca v duchu asertívneho jednania končí tam, kde začína sloboda jeho partnera, rešpektuje sa úcta k druhým ľuďom.

Asertivita zahrňuje tak verbálne ako aj neverbálne prejavy. Pre jednanie s partnermi je rovnako nevhodný agresívny prízvuk alebo prejav neistoty, váhania a nesmelý úsmev.

Asertivita vlastne predstavuje umenie brániť sa, ak niekto nerešpektuje naše hranice.

Asertívnemu správanie by sme sa mali učiť my dospelí, ale takémuto správaniu treba učiť aj naše ratolesti už od detstva. Rodičia by mali byť príkladom pre svoje deti. Najväčšej chyby, ktorej sa rodičia dopúšťajú je, že deti oslovujú nevhodnými prívlastkami a tým zovšeobecňujú problém a zhadzujú ich osobnosť. Deti treba za konkrétne skutky hlavne chváliť a nie karhať.


Asertivita učí :

  • znášať bez stresu i komplikované vzťahy,

  • jasne a primerane vyjadrovať vlastné pocity,

  • hovoriť áno alebo nie v súlade s tým, čo skutočne chceme,

  • spolupracovať s druhými k obojstrannej spokojnosti,

  • prijať odmietnutie od druhého bez urážky,

  • prijať kritiku bez vzdoru či sebaodsudzovania,

  • umeniu konštruktívne kritizovať,

  • vyjadriť a prijať kompliment,

  • citlivo počúvať druhých,

  • uzatvárať rozumné kompromisy


Asertívne techniky:


1, Otvorené dvere


Človeku, ktorý nás kritizuje, uznáme, že v jeho vyjadreniach je alebo môže byť zrnko pravdy a tam skončíme. Podstatou je uznať pravdu, ak je kritika konštruktívna, a neútočiť. Je dokázané, že po troch vetách, ktoré sa začínajú : Áno, máš pravdu, to a to je naozaj tak, sa kritik upokojí, lebo mu zoberieme vietor z plachiet.


2, Pokazená gramofónová platňa


Táto technika sa v bežnom živote najviac osvedčila. Používame ju vtedy, ak kladieme požiadavky na iných. Vytrvalo a zdvorilo opakujeme to, čo chceme, až kým to nedosiahneme. Podstatou je trvať na svojich požiadavkach dlhšie, ako druhý dokáže odolávať.


Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky.
Web 2011, Web Fazekaš
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one