Autor stránky

Autor stránky

Odkaz na autora web stránky v rubrike kontakt.

Harmonia, relax, pozitívne myslenie, relaxačná hudba.

OSHO – ŽIVOT,LÁSKA,SMIECH

Ž i v o t

„Život je čosi neuveriteľné. Niečo,čo by nemalo existovať,a predsa existuje.Je zázračné,že existujeme my ľuďia,že existujú stromy a vtáci.Je to skutočný zázrak,pretože celý vesmír je mŕtvy.Milióny hviezd a milióny slnečných sústav sú bez života.Len na našej malej planéte Zem,ktorá je ako nič - keď si uvedomíte jej rozmery,je podobná zrnku prachu - práve tu vznikol život.Tu je to najšťastnejšie miesto celej existencie. Spievajú tú vtáci,rastú a kvitnú tu stromy,žijú tu ľuďia,ktorí milujú,spievajú a tancujú.Stalo sa niečo neuveriteľné."

 

Existencia je jeden vzrušujúci celok,organická jednota. I to najmenšie steblo trávy, i ten najúbohejší lístoček na nejakom úbohom stromčeku je takisto dôležitý ako tie najväčšie hviezdy.

 

Najmenšie veci sú zároveň aj najväčšími,pretože všetky sú jedným,jedným jediným spektrom, jednou mnohotvárnosťou. Vo chvíli,keď začnete rozdeľovať,vytvárate svojvolné priehrady a definície - a to je spôsob ako sa míňať so životom a s jeho tajomstvom.

Nepovažujte život za problém, život je nesmierne a krásne tajomstvo. Napite sa z neho, bude Vám chutiť ako to najlepšie víno!

Človek je úplne slobodný. V tom je jeho nádhera a jeho sláva. Prijmite len svoje najvnútornejšie ja, prijmite, akceptujte sami seba. Vo chvíli, keď to dokážete, bez akýchkoľvek podmienok, vytriskne vo Vás pocit šťastia. Začne vo Vás kolovať energia a život sa stane extázou.

 

Človek sa môže dostať do vyššieho sveta len vtedy, keď si prežil ten nižší. Môžete dosiahnuť vyššieho sveta, len až ste prešli všetkou agóniou a extázou toho nižšieho. Skôr ako sa lotus stane lotusom, musí sa predrať bahnom - a to bahno je náš svet. Mních pred tým bahnom ušiel, nikdy z neho nebude lotus. Je to akoby sa semienko lotusu bálo spadnúť do bahna. Potom ale zostane navždy len obyčajným semienkom lotusu, nikdy nevykvitne. Až chce vykvitnúť ako lotus, musí do bahna, musí zažiť ten rozpor. Bez tohto rozporu života v bahne nedosiahne ničoho.

Smútok má svoj pôvab. Smútok má svoju hĺbku. Choďte do hĺbky, pozorujte ju. Keď ste smutní, Váš smútok sa nepodobá vlnkám na hladine, ale je to skôr obrovská hlbina Tichého oceánu - na míle hlboká. Až sa priblížite k smútku, všetko to pocítite. Zrazu si uvedomíte,že smútok je tu ako objekt, vy ho pozorujete, ste jeho svedkami, a naraz začnete byť šťastní. Taký nádherný smútok - kvet tmy, kvet večnej hlbiny. Je ako bezodná priepasť, taký tichý, taký harmonický - nepočujete žiadny hluk, necítite nič, čo by Vás rušilo. Človek sa môže prepadať ďalej a ďalej do nekonečna, a potom vyjsť úplne omladnutý. Je to ako odpočinok.

Oslavujte nech sa deje čokoľvek. Pokiaľ ste smutní, tak oslavujte, pretože ste smutní. Pokúste sa o to. Budete prekvapení - ono to ide. Ste smutní? - roztancujte sa, pretože smútok je nádherný, je to tichý kvet bytia. Tancujte, radujte sa, a naraz pocítite, že smútok odpláva do diaľky. Zanedlho na smútok zabudnete a budete oslavovať. Premenili ste energiu.

Smiech je večný, život je večný, oslava pokračuje. Herci sa menia, ale dráma trvá. Vlny sa menia, ale oceán je tu stále. Vy sa smejete, prestanete, ale začne sa smiať niekto iný, pretože smiech je tu stále. Raz oslavujete vy, druhý raz niekto iný, ale oslava zostáva. Existencia je nepretržitá, je to kontinuum, ani na chvíľku nie je prerušená.

 

Človek sa rodí preto, aby dosiahol život. Zostarnúť dokáže každý živočích. Zato rast je neodvolateľné právo ľudských bytostí. Rast znamená dostávať sa každým okamihom hlbšie do princípu života, znamená to vzďaľovať sa smrti, nie sa jej približovať. Čím hlbšie sa ponoríte do života, tým lepšie porozumiete nesmrteľnosti v sebe. Rast znamená vrastať hlbšie sám do seba - tam sú naše korene.

Nevinnosť je bohatá, naplnená, nevinnosť je čistá. Nevinnosť je stav, keď po ničom netúžime.

 

Meditácia je zvláštna chirurgická metóda, ktorá Vás odreže od všetkého, a zachová len Vaše autentické bytie. Meditácia pochová všetko ostatné a Vás nechá stáť nahých a samotných na slnku a vo vetre. Bytie ste Vy sami. A objaviť svoje bytie je počiatok života.Potom sa každý okamih stáva novým objavom, každá chvíľka prináša novú radosť. Otvára sa nové tajomstvo, začína vo Vás rásť nová láska - nový súcit, ktorý ste nikdy predtým nepocítili, nové vnímanie krásy a dobra.

Stanete sa tak citliví, že i to najmenšie stebielko trávy bude pre Vás nesmierne dôležité. Vaša citlivosť Vám umožní pochopiť, že toto malé stebielko trávy je pre existenciu rovnako dôležité ako tá najväčšia hviezda, že bez tohto stebla by existencie nebola tým, čím je. A to steblo trávy je jedinečné, je nenahraditeľné, má svoju vlastnú individualitu.

 

L á s k a

Ľudské srdce je ako hudobný nástroj. Obsahuje v sebe veľkolepú hudbu. Tá môže byť síce zatiaľ skrytá, ale existuje a čaká na vhodnú chvíľu, aby mohla prepuknúť, aby mohla byť vyjadrená - piesňou alebo tancom. A tá chvíľa prichádza prostredníctvom lásky. Ľudia bez lásky sa nikdy nedozvedia, akú hudbu nosia vo svojom srdci. Len vďaka láske môže byť táto hudba oživená, prebudená, len vďaka láske sa môže zrealizovať.

 

Láska je naliehavé nutkanie byť zajedno s celkom, hlboké nutkanie rozpustiť seba a teba a dosiahnuť tak jednoty. Láska je taká preto, že sme odtrhnutí od svojho vlastného zdroja, a z tohto oddelenia vzniká túžba vrátiť sa späť k celku, byť s ním zajedno.

Keď vytrhnete zo zeme strom aj s koreňmi, bude túžiť po tom, aby mohol zasa zakoreniť, pretože to bol jeho skutočný život. Teraz ale umiera. Oddelený od zeme nemôže existovať. Strom musí existovať v zemi, so zemou, cez zem. A taká je aj láska.

 

Milovať znamená zažívať v sebe niečo krásne. Pre toho, kto vie milovať, je láska tá najrozumnejšia vec na svete. Človek bez lásky môže byť bohatý, zdravý, slávny, ale nemôže mať zdravú dušu, pretože nevie nič o skutočných hodnotách. Duševné zdravie nie je nič iné ako vôňa ruží, ktoré kvitnú vo Vašich srdciach.

Štyri stupne k láske :

 

Prvý stupeň: Byť tu a teraz


pretože láska je možná len tu a teraz. Nemôžete milovať v minulosti. Mnoho ľudí žije v spomienkach - ako kedysi milovali. A druhí zasa milujú v budúcnosti - ale to tiež nejde. To je spôsob ako sa láske vyhnúť: minulosť a budúcnosť sú cesty, ako sa vyvarovať láske. A tak i keď milujete v minulosti alebo v budúcnosti, láska je možná jedine v prítomnosti, pretože len v tejto chvíli sa stretáva smrť so životom... v tomto temnom intervale, ktorý máte vo vnútri. Temný interval je vždy prítomnosť, je prítomný v prítomnosti. Nikdy to nie je minulosť alebo budúcnosť.

Druhý stupeň : Jed na med

naučiť sa premeniť jedovaté látky na med...mnoho ľudí totiž miluje tak, že je ich láska kontaminovaná rôznymi jedmi - nenávisťou, hnevom, žiarlivosťou, majetníctvom.

Keď pocítite hnev, nič nerobte, len ticho seďte a pozorujte ho. Nebuďte ani proti, ani pre. Nespolupracujte s tým pocitom, ale ani ho nepotlačujte. Len ho pozorujte, buďte trpezlivý, čakajte, čo sa stane... nechajte to byť. Pamätajte si jedno : vo chvíli, keď sa Vás zmocňuje jed, nikdy nič nerobte, len čakajte, až sa jed začne meniť na svoj opak... To je jeden zo základných zákonov života - všetko sa nepretržite premení na svoj opak.

 

 

Tretí stupeň : Prežívajte, ďeľte sa o svoje pocity

kedykoľvek je niečo negatívne, nechajte si to pre seba. Kedykoľvek je niečo pozitívne, prežívajte to s ostatnými. Obyčajne prežívajú ľudia negatívne veci, a neprežívajú tie pozitívne. Ľudstvo je strašne hlúpe. Keď sú ľudia šťastní, neprežívajú svoje šťastie s ostatnými, chovajú sa ako lakomci. Ale keď sú nešťastní, bývajú veľmi márnotratní - hneď by sa s tým chceli deliť s ostatnými. Keď sa ľudia usmievajú, robia to veľmi ekonomicky - len odtiaľ potiaľ. Ale keď sa hnevajú, tak totálne. Tretí stupeň je teda všímať si viac pozitívne veci. Láska bude potom vo Vás prúdiť ako rieka, priamo zo srdca. Dilema Vášho srdca sa dá do pohybu, keď sa o svoju radosť budete deliť s ostatnými.

Štvrtý stupeň : Nebyť ničím

      -  až si naraz začnete myslieť, že niekým ste, ustrniete, láska prestane prúdiť.      Pretože láska prúdi len v tých, ktorí nie sú nikým. Láska prebýva iba v ničote.

Láska môže existovať spolu s Bohom, ale nemôže existovať s egom, pretože láska a Boh sú synonymá, sú to isté. Nie je možné, aby láska s egom boli pohromade. Buďte teda ničím.

 

 

Zamilujte sa do ľudí. Riskujte, buďte odvážni. Zažite bolesť z lásky a jej extázu. Vnorte sa hlbšie do ľudí a skoro zistíte, že ľudské  bytosti nie sú len ľudskými bytosťami, ľudská bytosť je človek plus celá existencia, pretože ľudia sú najdôležitejším článkom evolúcie. Všetko, čím bol človek v minulosti, má v sebe, vrstvu na vrstve.

 

Láska je veľmi krehká kvetina. Musíme ju ochraňovať, musíme ju posilňovať, musíme ju zalievať, len tak zosilnie. Láska môže rásť zasa len v láske. Láska potrebuje milujúce ovzdušie. Láska môže rásť len v milujúcom ovzduší. Potrebuje byť obklopená rovnakým tepom.

 

Nechajte sa unášať láskou a rásť v láske - k tomu nepotrebujete žiadnu dokonalosť. Láska nemá nič spoločného s druhým človekom. Milujúci človek proste miluje, tak ako živý človek dýcha, pije, je a spí. Presne tak ako skutočne žijúci človek, milujúci človek miluje. Nedá sa predsa povedať : „ Pokiaľ tu nebude perfektný vzduch, neznečistený, nebudem dýchať." Živý človek proste miluje. Láska je jeho prirodzené fungovanie.

 

Pamätajte si, nikdy nevyžadujte dokonalosť. Nemáte právo vyžadovať čokoľvek od kohokoľvek. Až Vás niekto miluje, buďte mu vďační, ale nič od neho nevyžadujte - pretože on nie je povinný Vás milovať. Ak niekto miluje, je to zázrak. Buďte tým zázrakom ohromení.

 

Láska je prirodzená funkcia, tak ako dýchanie. Až niekoho milujete, nič od neho nevyžadujte, tým si od samého začiatku zatvárate dvere. Nič od neho neočakávajte. Až sa nejaká vec vydarí, buďte vďační. A až sa nevydarí, tak ani prísť nemala, nebolo jej treba. Nič nemôžete očakávať.

 

Láska potrebuje ovzdušie lásky, ovzdušie vďačnosti. Láska potrebuje atmosféru bez požiadaviek a bez očakávaní. Nemyslite na to, ako lásku získať, ale začnite ju sami dávať. Pokiaľ dávate, dostávate, iná cesta nie je. Ľudí však ďaleko viac zaujíma ako si niečo privlastniť alebo získať.

 

Láska nie je obchod, tak sa prestaňte chovať akokeby ste obchodovali. Ináč sa miniete so životom i s láskou a so všetkým, čo je na nej krásneho - pretože všetko to krásne sa k obchodovaniu nehodí. Existencia ale o obchodovaní nič nevie. Keď kvitnú stromy nie je to žiadny obchod, tak isto keď svietia hviezdy - nemusíte za to platiť a nikto od Vás nič nežiada. Priletí vtáčik, sadne si ku dverám a začne spievať - a nebude od Vás žiadať uznanie ani nič iného. Zaspieva pesničku a potom šťastne odletí preč. Tak kvitne láska. Dávajte a nečakajte na to, koľko za to môžete dostať.

 

Áno, láska príde, príde tisíckrát, ale prirodzenou cestou, sama o sebe. Nie je treba ju vyžadovať. Keď niečo vyžadujete, nikdy to nepríde. Keď vyžadujete lásku, ubíjate ju. Takže dávajte, začnite dávať. Zo začiatku to bude pre Vás ťažké, pretože celý život Vás učili brať a nie dávať. Zo začiatku budete musieť bojovať so svojou výzbrojou. Stvrdli Vám svaly, skamenelo Vám srdce, ste studení a chladní. Zo začiatku to bude ťažké, ale každý krok povedie k ďalšiemu kroku, a raz sa dá rieka do pohybu.

 

Dospelý je ten, kto je šťastný vo svojej samote - a to je jeho pieseň, jeho oslava. Dospelý človek je ten, kto vie byť šťastný sám so sebou. Jeho samota nie je osamelosť, jeho samotárstvo je meditatívne.

 

Milujte obyčajných ľudí, na obyčajných ľuďoch nie je nič zlého. Obyčajní  ľudia sú neobyčajní. Každá ľudská bytosť je neopakovateľná.

 

 

Môžem Vám poradiť ako zasadiť ružový ker, ako ho zalievať, hnojiť a ošetrovať. A potom jedného dňa zčistajasna vykvitne ruža a Váš domov bude plný vône. Tak kvitne láska.

 

 

 

S m i e ch

 

 

Človek bez smiechu je ako strom bez kvetov.


Keď stratíte vážnosť, nič nie je stratené - v skutočnosti budete zdravší a celistvejší. Ale až stratíte smiech, stratíte všetko. Z ničoho nič stratíte životnú radosť, budete bezfarební, jednotvárni, svojím spôsobom mŕtvi. Prestane vami prúdiť energia.

                                                                                                                     

S m i e c h  p r i n á š a  s i l u.


Smiech vynáša energiu z vášho vnútorného zdroja na povrch. Energia začína prúdiť a sleduje smiech ako jeho tieň. Keď sa naozaj smejete, tých niekoľko okamihov ste v meditatívnom stave. Myslenie sa zastavuje. Nie je možné zároveň sa smiať aj premýšľať. To je úplne protikladné : buď sa smejete alebo premýšľate. Keď sa smejete skutočne, myslenie sa zastaví. Ale až budete stále premýšľať, váš smiech bude len naoko, bude pokrivkávať niekde vzadu. Bude to zmrzačený smiech. Keď sa smejete naozaj, vaša myseľ zmizne. Smiech je jednou z najkrajších brán ako sa dostať do stavu nemysle.

 

Pokiaľ viem, tanec a smiech sú najlepšie, najprirodzenejšie a najlepšie dosiahnuteľné brány. Keď skutočne tancujete, myslenie sa zastavuje. Tancujte ďalej, točte sa dokola ako vodný vír - všetky hranice, všetky rozdelenia sú preč. Neviete ani kde končí vaše telo a kde začína existencia. Rozpúšťate sa v existencii a existencia sa rozpúšťa vo vás, hranice boli prekročené.

                           

Keď tancujete naozaj - nie keď tanec ovládate, ale keď dovolíte, aby tanec ovládal vás, aby sa vás zmocnil  - keď ste posadnutí tancom, myslenie sa zastavuje. Tak isto je to zo smiechom. Smiech vracia človeku energiu. Každučké vlákienko vášho bytia sa znova oživí, všetky bunky začnú tancovať.

 

 

                                                                  

 

Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky.
Web 2011, Web Fazekaš
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one