Autor stránky

Autor stránky

Odkaz na autora web stránky v rubrike kontakt.

Harmonia, relax, pozitívne myslenie, relaxačná hudba.

OSHO - MYŠLIENKY Z KNÍH

"Láska pozná veľmi málo ľudí na svete. Sú to tí ľudia,ktorí sa vnútorne utíšili a vďaka tomuto tichu a kĺudu naviazali kontakt so svojou najvnútornejšou podstatou, so svojou dušou. Akonáhle ste v kontakte so svojou dušou, prestáva byť vaša láska vzťahom a stáva sa vašim tieňom. Kamkoľvek idete, s kýmkoľvek ste, milujete."

"Láska nie je fenomén, ktorý môže byť niečím obmedzený. Môžete ju mať vo svojich otvorených dlaniach, ale nemôžete ju mať v zavretej pästi. V okamihu, keď sa vaše dlane zatvoria, sú prázdne. Keď sú otvorené, je pre vás dostupná celá existencia."

"Neobávajte sa rečí a ohovárania. Človek, ktorý sa stará o to,čo si myslia ostatní, sa nikdy nedostane do svojho vnútra. Bude totiž toľko zaneprázdnený tým,čo si druhí myslia alebo hovoria."
Zostaňte v momente prítomnosti

"Kedykoľvek zistíte,že sa vaša myseľ pohla do budúcnosti alebo do minulosti,okamžite sa vráťte späť,späť do prítomnosti.Robte niečo,buďte niečím,ale v prítomnosti."
"Skoncuj s minulosťou.Začni žiť život odznova.Si znovu narodený,znovu začínaš žiť svoj život,taký,aký si ho urobíš,ktorý nebude podľa vynútenych vzorov a zvykov tvojich rodičov,spoločnosti,štátu,bude len podľa teba.Musí taký byť,lebo ťa už nikto nebude vyrušovať a rušiť.V minulosti si bol vyrušovaný,preto musíš odhodiť všetky povinné vzory a zvyklosti a potom môžeš nájsť svoj vlastný vnútorný plameň žitia."

"Nejasnosť videnia svojich problémov je príčinou ich vzniku.Ich jasné videnie ich rozpúšťa.Až si schopný jasne vidieť svoje problémy,oni zmiznú.V ten moment,keď uvidíš jasne svoj problém,si ho rozpustil."

"Smiech je duševné zdravie.Smiech nás zbavuje všetkých životných bremien.Keď sa smejem môžem ľahko odhodiť svoju myseľ stranou."
Meditácia

"Meditácia nie je zložitá,je jednoduchá.Práve preto,že je prostá,cítiš obtiaže.ty rád robíš veľa vecí,a tu nemáš robiť nič,to je ten problémje to veľký problém,pretože my sme naučení neustále niečo robiť.Keď meditujete,nesmiete nič robiť,musíte ukončiť všetku činnosť.Musíte zostať v úplnej nečinnosti.Aj myslenie je druh činnosti,a tak ho tiež zahoďte.Cítenie je druh činnosti - odhoďte ho.Činnosť,myslenie,pocity - všetko je preč,si iba Ty.To je Bytie.A Bytie znamená meditáciu,je to veľmi prosté a jednoduché.Chuť meditácie si žiada tú najväčšiu trpezlivosť,nekonečnú trpezlivosť.Meditácia je jednoduchá,ale ty si komplikovaný, a tak to bude chvíľu trvať,kým začne byť pre teba odpočinkom.To chce čas.Neklaď si žiadne ciele.Raduj sa z absolútneho kľudu pozorovania svojho dýchania,svojho nádychu a výdychu a skoro objavíš krásu,novú skúsenosť nesmiernej krásy,skoro uvidíš,že k tomu,aby si bol blažený,šťastný,nepotrebuješ nikam ísť,iba ticho sedieť,byť sám,byť šťastný.Nič viac nepotrebuješ,iba cítiť pulz života a keď budeš pulzovať s ním,stane sa tvojím najhlbším vnútorným tancom.Meditácia je tanec tvojej energie a dych je jeho kľúč."
Nie je nutné vedieť kam ideš, nie je nutné vedieť prečo ideš, jediné, čo je nutné vedieť, je, že ideš s radosťou. Lebo keď ideš s radosťou, nemôžeš ísť zle.


Smútok má svoju vlastnú krásu. Má nesmiernu hĺbku, má svoj vlastný kľud, ticho, ľahkosť. Je to nádherná skúsenosť. Nesnaž sa jej preto vyhnúť. Keď sa jej budeš vyhýbať, vyhýbaš sa dverám do ticha. Uži si smútok, prijmi ho s otvorenými rukami, objím ho. Čím viac ho uvítaš, tým skôr sa smútok začne meniť v ticho. A ticho sa pomaly pomaličky stane hudbou bez zvuku.

Človek potrebuje trocha pozornosti, aby videl a pochopil. Že život je ohromný kozmický smiech. Tí, ktorí sa stali tichými a šťastnými, sa k tomuto smiechu pripojili. Smiech je moje posolstvo. Nežiadam od vás, aby ste kázali, chcem, aby ste našli okamihy, situácie, kedy sa môžete smiať z celého srdca. Váš smiech vo vás otvorí tisíc a jednu ružu.

Pozitívne je jedine byť TU a TERAZ. Spracujte svoju cestu a môžete tak urobiť prostredníctvom vzťahov, je to dobré. Ak nemôžete spracovať svoju vlastnú cestu prostredníctvom vzťahov, potom tak urobte v samote. To sú dve cesty. Láska znamená nájsť cestu prostredníctvom vzťahov - hľadáte v hĺbke s druhým človekom. Meditácia znamená nájsť cestu prostredníctvom samoty - hľadáte v hĺbke sami. Obe sú cesty: láska i meditácia. Vycíťte, ktorá sa k vám hodí. Potom napnite všetku svoju energiu a choďte touto cestou.
Tvoje myšlienky by mali pochopiť jednu vec - že o ne nemáš záujem. Vo chvíli, keď dospeješ do tohoto bodu, dosiahol si veľkého víťazstva. Iba pozoruj. Nehovor myšlienkám vôbec nič. Nesúď. Neuvažuj. Nehovor im, aby sa pohli. Nachaj ich robiť, čokoľvek robia, akýkoľvek telocvik. Iba pozoruj, užívaj si. Je to krásny film. A budeš prekvapený - len sa dívaš a odrazu príde chvíľa, kedy myšlienky nie sú, nie je na čo sa dívať.

Musíš zmeniť význam lásky. Nie je to niečo, čo by si mal skúšať dostať od ostatných. A pritom to je celá história lásky - každý ju skúša dostať od druhých toľko ako je iba možné. Obidvaja sa snažia dostať a obyčajne nedostane nikto nič. Láska nie je niečo, čo možno dostať. Láska je niečo, čo sa dáva. Ale môžeš dať iba keď máš.

V živote nie sú žiadne chyby. Všetko závisí na tom ako veci berieš. Keď príliš veľa túžiš, chceš dosiahnúť príliš vysoko a nemôžeš - potom prichádza sklamanie a nezdar. Ale keď po ničom netúžiš a si dokonale šťastný, nech si kdekoľvek, potom je život každým okamihom víťazstvom.
Pozri - veď život nie je zložitá vec. Stáva sa problémom, keď tvoj život chce ísť jedným smerom a tvoja myseľ ťa vlečie druhým smerom a ty sa dostávaš do konfliktu, roztrhnutý vo dvoje. Nemôžeš ísť ani na jednu stranu, pretože tvoja druhá polovica skúša ísť na druhú. Život sa stane absolutne jednoduchým vtedy, keď začneš fungovať z čohosi, čo je vyššie než tvoja myseľ. Zo začiatku je pre všetkých hľadajúcich všetko hľadanie zamerané na nájdenie priestoru nad mysľou. A vtedy, keď si našiel malý priestor nad mysľou, všetka dualita mizne, všetko napätie, všetky úzkosti miznú. A na prekvapenie, myseľ, ktorá nikdy nebola pod tvojou kontrolou, sa ti náhle sama odovzdá. Myseľ ako pán je katastrofa. Myseľ ako sluha je krásny dar prírody. Musíš iba nájsť pána - a nemusíš hľadať príliš ďaleko, je hneď nad mysľou. Iba jeden krok.

Môžeš si všimnúť, že deň je vložený medzi dve noci, však tiež môžeš vidieť ako dva nádherné dni obklopujú jednu malú noc. Vyber si ako sa chceš cítiť - byť v nebi, alebo v pekle. Je to tvoja voľba.

Pohyb je život, zmena je život. Zostaň na chvíľu, ak sa cítiš unavený, ale zostaň len dovtedy, kým nenačerpáš dostatok energie, aby si zajtra ráno mohol opäť vyraziť. Domov je všade - ale ten domov je iba zastávka.
Ľudské srdce je ako hudobný nástroj, obsahuje v sebe veľkolepú hudbu. Ta môže byť zatiaľ skrytá, ale existuje a čaká na vhodnú chvíľu, aby mohla prepuknúť, aby mohla byť vyjadrená - piesňou alebo tancom. A tá chvíľa prichádza skrze lásku. Ľudia bez lásky sa nikdy nedozvedia, akú vo svojom srdci nosia hudbu. Iba vďaka láske môže byť táto hudba oživená, prebudená, len vďaka láske sa môže zrealizovať.

Láska je naliehavé nutkanie byť zajedno s celkom, hlboké nutkanie rozpustiť seba i teba a dosiahnúť tak jednoty. Láska je taká preto, že sme odtrhnutí od svojho vlastného zdroja, a z tohoto oddelenia vzniká túžba vrátiť sa späť k celku, byť s ním zajedno. Keď vytrhnete zo zeme strom aj s koreňami, bude túžiť po tom, aby sa mohol zasa zakoreniť, pretože to bol jeho skutoćný život. Teraz ale umiera. Oddelený od zeme, nemôže existovať. Strom musí existovať v zemi, so zemou, skrze zem. A taká je i láska.

Dávajte to, čo je sväté psom. Hádžte perly sviniam. Lebo dávať je to, čo platí.

Keď ste prázdni, máte lásku. Keď ste plní svojho ega, láska zmizne. Láska a ego nemôžu existovať spoločne.
Láska môže existovať spolu s Bohom, ale nemôže existovať s egom, pretože láska a Boh sú synonyma, sú to isté. Buďte ničím - a ak sa ním stanete, dosiahnete celku. Ak budete niečím, stratíte smer, ak budete ničím, nájdete domov.

Staňte sa individualitami, to za prvé.
A za druhé: neočakávajte dokonalosť, nič nežiadajte ani nevyžadujte. Milujte obyčajných ľudí. Na obyčajných ľuďoch nie je nič zlého. Obyčajní ľudia sú neobyčajní. Každá ľudská bytosť je neopakovateľná. Rešpektujte túto jedinečnosť.
Za tretie: Dávajte, dávajte bezpodmienečne - a spoznáte lásku.

Často je známosť zameňovaná za lásku. To je však omyl, známosť nie je láska. Láska existuje len veľmi zriedka. Aby sa s ňou človek vo svojom centre stretol, musí prejsť svojou vlastnou vnútornou revolúciou. Pretože ak by sa chcel s niekým vo svojom centre stretnúť, musí tiež dovoliť druhému, aby jeho centra dosiahol. Láska, strach, sex

Iba láska vás môže obohatiť. Strach zmrzačuje, paralyzuje, a čím viac sa necháte paralyzovať, tým väčśí budete mať strach, je to ako začarovaný kruh. Láska vám dá krídla, pomôže vám uvoľniť sa, dá vám odvahu žiť v mnohých rozmeroch. Láska vám poskytne všetky rozpätia života, je mnohorozmerná. Je ako dúha, ktorá hýri všetkými farbami života.
A tak teda za prvé: zbavte sa strachu a viac a viac vstrebávajte lásku, nahraďte obavy láskou.
A za druhé: myslite na nebo, na jeho nekonečnú slobodu, na jeho bezbrehosť. Nezaoberajte sa maličkosťami, trivialitami. Strach vždy myslí na triviality, láska nikdy. Láska je ochotná obetovať všetko, láska sa zaoberá iba nesmiernosťou. Láska je ako orol vo vetre, ktorý sa vydal objaviť neznáme.

Láska je vzácny kvet. Niekedy sa objaví. Je vzácna, pretoźe môže vzniknúť iba vtedy, ak nie je strach. To znamená, že láska môže vzniknúť len u hlboko duchovných zbožných ľuďoch.
Sex môže mať každý. Lásku však nie. Ak nemáš strach, nie je čo skrývať. Potom môžete byť otvorení, potom môžu padnúť všetky hranice, potom môžete druhého pozvať a stretnúť sa s ním v najhlbšom vnútri. A nezabudnite, ak niekomu dovolíte, aby do vás hlboko prenikol, dovolí tiež ten druhý vám, aby ste prenikli do neho.

Milujúci majú stále strach. Potom to ale nie je láska. Potom je to iba dohoda medzi dvoma bojazlivými ľuďmi, ktorí sú na sebe závislí, bojujú spolu a navzájom sa využívajú, manipulujú, dominujú, kontrolujú sa a berú si majetok. To však nie je láska. Keď viete, že milujete, potom sa už nepotrebujete modliť alebo meditovať, potom už nepotrebujete chrám ani kostol, plne rozumiete Bohu, ak viete milovať. Lebo prostredníctvom lásky je vo vás všetko - meditácia, modlitba i Boh.

Človek je schopný vyžarovať lásku okolo seba priamo úmerne tomu, koľko lásky vzniká v ňom. Ľudia, ktorí nemilujú, sú naplnení sexom a zostávajú orientovaní na sex. Čím menej človek miluje, tým viac nenávidí.
Láska by mala byť vo vás - láska k rastlinám, láska k ľudským bytostiam, láska k cudzím ľuďom, láska k tým, ktorých stretnete na svojej ceste k Mesiacu a ku hviezdam. Vaša láska by mala stále narastať. Tým ako v človeku narásta láska, klesajú možnosti sexu. Láska a meditácia otvoria bránu k Bohu. Láska a meditácia sa dotýkajú Boha, potom rozkvitne v ľudskom živote celibát. Všetká životná sila potom vystupuje iným riečiskom. Potom už nikdy neklesá, nikdy nemizne. Energia vystupuje dohora, stúpa na svojej ceste do neba

Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky.
Web 2011, Web Fazekaš
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one